office@kfadvokati.com
Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

Naš Tim

DR. DUBRAVKA KOSIĆ

Partner u Advokatskoj kancelariji K&F Advokati i rukovodi odeljenjem za Stečaj i reorganizaciju kao i odeljenja za Pripajanje i Akvizicije.

MIHAJLO BAKRAČ

Partner u Advokatskoj kancelariji K&F Advokati i rukovodi odeljenjem za Krivičnu odgovornost, privredne prestupe, rasprave i arbitražne postupke

MILICA KOSANOVIĆ

Advokat u Advokatskoj kancelariji K&F Advokati i rukovodi odeljenjem za Ugovorno pravo

JOVANA LAZAREVIĆ

Office manager

ADVOKATSKI TIM SA DALEKO NAJVEĆOM I NAJUSPEŠNIJOM PRAKSOM U REGIONU

Naš tim čine iskusni advokati sa praksom od 30 godina u oblasti pre svega korporativnog prava. Korporativna grupa kancelarije K&F Advokati savetuje mnoge od vodećih svetskih kompanija, kao i finansijske institucije i investicione fondove u postupcima osnivanja, spajanja i akvizicije u Srbiji, zajedničkom investicionom ulaganju privatnog i državnog kapitala, upravljanju rizičnim kapitalom i privatnom učešću u kapitalu, kao i drugim transakcionim pitanjima.

U  prvim fazama tranzicije u Srbiji, tim kancelarije K&F Advokati pružao je pravnu podršku u uspešno sprovedenim privatizacijama svih rudnika na teritoriji Srbije sa uspešnim akvizicijama i vodio timove za ostvarivanje najvećih stranih ulaganja u našoj zemlji, a posebno italijanskih i američkih investitora.

U cilju zaštite interesa svojih klijenta, obrazovali smo advokatski tim sa daleko najvećom i najuspešnijom praksom u regionu u oblasti krivične odgovornosti i privrednih prestupa i imamo vodeću praksu u oblasti rasprave i arbitražnih postupaka što potvrđuje veliki broj uspešno rešenih sporova, kao i korišćenje sopstvene baze posebnih grupa sudske prakse.

Oformili smo jednu od najvećih grupa eksperata sa dugogodišnjem iskustvom u različitim oblastima i razvili modele i zaštitne strategije u cilju pružanja profesionalne podrške svakom pojedinačnom klijentu.

Bez obzira na probleme naših klijenata, gde god da se pojave, visoko smo pozicionirani da u pravnom domenu pomognemo i pružimo kavalitetnu i profesionalnu podršku.

https://kfadvokati.com/wp-content/uploads/2023/02/svetli-logo-e1675854185808.png

KONTAKT INFORMACIJE

Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

KORISNI LINKOVI

KONSULTACIJE

Copyright © 2021 – 2024.

All Rights Reserved.

Designed by Archangel Design