office@kfadvokati.com
Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

Rasprave i arbitražni postupci

Rasprave i arbitražni postupci

Uspešne kompanije svakodnevno upravljaju rizicima u poslovanju, kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou. Advokatska kancelarija K&F Advokati ima vodeću praksu u ovoj oblasti, što potvrđuje veliki broj uspešno rešenih sporova, kao i korišćenje sopstvene baze posebnih grupa sudske prakse.

Poseban aspekt u savetovanju, naročito u domenu korporativnog i ugovornog prava, kao i prava idustrijske svojine, jeste i potencijalna izloženost riziku vođenja spora pred sudovima i arbitražama. Kada nastanu sporovi, mnoge od vodećih domaćih i svetskih kompanija koriste iskustvo naših timova u parničnim, arbitražnim i upravnim postupcima. Sa najvećom mrežom advokata u regionu, kao i dobro uspostavljnim kontaktima sa velikim svetskim kancelarijama, klijenti dobijaju profesionalna mišljenja, pravnika za rešavanje sporova na svim nivoima, i mnogi advokati bivaju prepoznati kao lideri u svojim oblastima od strane vodećih nezavisnih organa.

Bez obzira na probleme naših klijenata, gde god da se pojave, visoko smo pozicionirani da u pravnom domenu pomognemo.

Naši advokati sarađuju sa klijentima i kolegama radi identifikovanja problema i pronalaženja najpovoljnijeg poslovno orijentisanog rešenja, radi postavljanja strategije u parničnom ili arbitražnom postupku ili alternativno metodološkim postupcima, kao što je medijacija.

Decenijska praksa advokatske kancelarije je utemeljenje za advokate parničare na svim nivoima nadležnosti sudova u brojnim oblastima, uključujući: komercijalne sporove, bankarske i finansijske, korporativne i sporove vezano za oblast hartija od vrednosti, zapošljavanja, energetike, povraćaja i konverzije imovine, nesolventnosti, osiguranja i reosiguranja, intelektualne svojine, međunarodne arbitraže, međunarodnu trgovinu i transport (uključujući avijaciju i pomorstvo), IT, medije, odgovornosti za proizvode, profesionalne odgovornosti, nekretnine, regulacije poreza i telekomunikacije.

https://kfadvokati.com/wp-content/uploads/2023/02/svetli-logo-e1675854185808.png

KONTAKT INFORMACIJE

Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

KORISNI LINKOVI

KONSULTACIJE

Copyright © 2021 – 2024.

All Rights Reserved.

Designed by Archangel Design