office@kfadvokati.com
Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

Korporativno pravo

Korporativno pravo

Korporativno pravo je osnova i ključ svakog uspešno postavljenog sistema, a porast uključivanja kompanija u Srbiji u globalne korporativne transakcije, kao i prisustvo multinacionalnih kompanija, podrazumeva uspostavljanje pravne pozicije adekvatne za pristup tržištima, tehnologiji i smanjenju izloženosti riziku

Naša korporativna grupa savetuje mnoge od vodećih svetskih kompanija, finansijske institucije i investicione fondove u postupcima osnivanja, spajanja i akvizicije u Srbiji, zajedničkom investicionom ulaganju privatnog i državnog kapitala, upravljanju rizičnim kapitalom i privatnom učešću u kapitalu, kao i drugim transakcionim pitanjima.

U korporativnom pravu od presudne je važnosti veliko iskustvo u oblasti osnivanja i registracije privrednih subjekata, statusnih promena koje uključuju spajanje i podelu subjekata, formiranje holdinga, kao i sve njegove modalitete.

Naša korporativna grupa prati vlasničke strukture društava i njihove promene, uz kompletni pravni konsalting. Kao  deo  korporativnih grupa velikih svetskih advokatskih kancelarija ona ujedno predstavlja korak ka uspostavljanju multilateralnih korporativnih grupa i čini značajnu podršku u cross border aranžmanima kompanija.

U saradnji sa Centralnim registrom za hartije od vrednosti i Komisijom za hartije od vrednosti, vršimo preuzimanja i kupovine subjekata na Berzi, uz minimalizaciju finansijskih rizika.

https://kfadvokati.com/wp-content/uploads/2023/02/svetli-logo-e1675854185808.png

KONTAKT INFORMACIJE

Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

KORISNI LINKOVI

KONSULTACIJE

Copyright © 2021 – 2024.

All Rights Reserved.

Designed by Archangel Design