DIGITALNO TRŽIŠTE I DIGITALNE USLUGE: NOVI PRAVNI OKVIR EVROPSKE UNIJE

Akt o digitalnim tržištima („DMA“) i Akt o digitalnim uslugama („DSA“), direktive koje je Evropski parlament usvojio 2022. godine, uvode temeljne promene u sferi digitalnog poslovanja Uspostavljanje kontrole nad uticajem najvećih digitalnih kompanija, obuhvaćenih pod terminom „Gatekeepers“,osnovni je cilj Akta o digitalnim tržištima („DMA“). Za „Gatekeepere“ se ustanovljavaju konkretna prava i obaveze sa naročitim osvrtom...