office@kfadvokati.com
Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

SLOBODNE ZONE U POSLOVANJU

Postoje dva načina korišćenja benefita poslovanja u okviru slobodnih carinskih zona na teritoriji Republike Srbije. Prvi način podrazumeva zaključenje komercijalnog ugovora sa društvom za upravljanje već postojećom slobodnom zonom, što dalje znači korišćenje slobodne zone u svojstvu korisnika pod uslovima osnivača konkretne slobodne zone i društva koje je osnovano za upravljanje konkretnom slobodnom zonom. Na...

ODGOVORNOST ZA ALGORITAMSKU DISKRIMINACIJU USLED UPOTREBE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE

Algoritamska diskriminacija kao vid indirektne diskriminacije je u Srbiji, kao pojam još uvek mnogima nepoznata ili slabo poznata, ali sa nadolazećom ekspanzijom upotrebe veštačke inteligencije, nesumnjivo je da će algoritamska diskriminacija biti u porastu i da od samog početka treba imati na umu neophodnost zakonskog regulisanja iste. Da bismo se uopšte mogli posvetiti problematici algoritamske...

OTKAZ UGOVORA O RADU U AMBASADI SAD NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Zakon o radu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 –autentično tumačenje) propisuje da se zaposlenom ne može izreći otkaz ugovora o radu ukoliko za to ne postoji neki od razloga propisanih članom 179. Zakona o radu, odnosno: ukoliko ne postoji opravdan razlog koji...

DIGITALNO TRŽIŠTE I DIGITALNE USLUGE: NOVI PRAVNI OKVIR EVROPSKE UNIJE

Akt o digitalnim tržištima („DMA“) i Akt o digitalnim uslugama („DSA“), direktive koje je Evropski parlament usvojio 2022. godine, uvode temeljne promene u sferi digitalnog poslovanja Uspostavljanje kontrole nad uticajem najvećih digitalnih kompanija, obuhvaćenih pod terminom „Gatekeepers“,osnovni je cilj Akta o digitalnim tržištima („DMA“). Za „Gatekeepere“ se ustanovljavaju konkretna prava i obaveze sa naročitim osvrtom...