office@kfadvokati.com
Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

BlogNOVINE U PRAVNOM PORETKU REPUBLIKE SRBIJE KOJE DONOSE IZMENE ZAKONA O STRANCIMA I ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

jul 31, 2023

Dana 27.07.2023. godine u Sl. glasniku RS br. 62/2023 objavljeni su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca.

Primena većine novousvojenih odredaba pomenutih zakona je počela od dana 04.08.2023. godine, po proteku roka od 8 dana od dana objavljivanja u Sl. glasniku RS, dok je početak primene određenog broja odredaba odložen do dana 01.02.2024. godine.

Najvažnije zakonske izmene  jesu izmene u pogledu trajanja vremenskog perioda na koji se strancu može odobriti privremeni boravak u Republici Srbiji. Naime, novo zakonsko rešenje omogućava odobrenje privremenog boravka strancu u trajanju od 3 godine za razliku od prethodnog zakonskog rešenja koje je ovaj vremenski period ograničavalo na 1 godinu.

Prateći intenciju zakonodavca o skraćivanju rokova, zakonskim izmenama se skraćuje i neophodan rok prethodnog boravka na teritoriji Republike Srbije, kao neophodan preduslov u postupku odobravanja stalnog nastanjenja. Novo zakonsko rešenje predviđa rok od 3 godine prethodnog boravka na teritoriji Republike Srbije, nasuprot prethodnog zakonskog rešenja od neophodnih 5 godina boravka.

Slobodne zone

Zatim, od 01.02.2024. godine u pravni poredak Republike Srbije uvodi se i novi biometrijski dokument „jedinstvena dozvola“ koji dokument će služiti za utvrđivanje identiteta stranaca u Republici Srbiji. Istovremeno ovaj dokument će u sebi objedinjavati radnu i boravišnu dozvolu, obzirom da će pomenute zakonske izmene omogućiti elektronsko podnošenje jedinstvenog zahteva za privremeni boravak i radnu dozvolu. O zahtevu za jedinstvenu dozvolu odlučivaće Ministarstvo unutrašnjih poslova u skraćenom roku od 15 dana.

Izmenama pomenutih zakona razrešene su određene dileme koje su do sada postojale u praksi, konkretno pitanje da li stranac, kome je u Republici Srbiji odobren privremeni boravak, može i bez jedinstvene dozvole da obavlja rad. Ova dilema rešena je u odredbi čl. 3. Zakona o zapošljavanju stranaca gde se izričito propisuje pravo stranca na rad bez izdate jedinstvene dozvole, ali pod uslovom da mu je privrmeni boravak odobren po nekom od predviđenih osnova (spajanje porodice, vlasništvo na nepokretnosti, humanitarni razlozi i dr.). U pogledu ostvarivanja navedenog prava stranca na rad, a u slučaju kada isti nemaju izdatu jedinstvenu dozvolu, posebnu pažnju treba obratiti na činjenicu da je primena ove odredbe odložena do dana 01.02.2024. godine.

Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da se pomenutim zakonskim izmenama nastoji olakšati i pojednostaviti boravak i zapošljavanje stranaca na teritoriji Republike Srbije, uz popunjavanje određenih pravnih praznina koje su stvarale probleme i nesigurnosti u praksi.

https://kfadvokati.com/wp-content/uploads/2023/02/svetli-logo-e1675854185808.png

KONTAKT INFORMACIJE

Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

KORISNI LINKOVI

KONSULTACIJE

Copyright © 2021 – 2024.

All Rights Reserved.

Designed by Archangel Design