office@kfadvokati.com
Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

VestiNa snagu stupila nova uredba Vlade Republike Srbije o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja

maj 23, 2023

Vlada Republike Srbije usvojila je novu Uredbu o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja. Uredba je objavljena u „Službanom glasniku Republike Srbije“ br. 1/2019 i 39/2023 i primenjuje se od dana 20.05.2023. godine. Veoma je važno da od navedenog datuma svi potencijalni investitori u Republici Srbiji budu upoznati sa informacijom da će se u pogledu kriterijuma, uslova i načina privlačenja direktnih ulaganja, vođenja evidencije o odobrenim podsticajima, kao i drugim pitanjima od značaja za privlačenje direktnih ulaganja primenjivati novi, delimično izmenjen pravni okvir koji je detaljno regulisan pomenutom Uredbom.

Bitna informacija za sve investitore koji su do dana stupanja na snagu ove uredbe započeli postupak za dodelu sredstava podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja jeste to da će se svi započeti postupci okončati u skladu sa pravilima i regulativom Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja („Službeni glasnik RS”, broj 1/19).