office@kfadvokati.com
Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

BlogSLOBODNE ZONE U POSLOVANJU

decembar 1, 2023

Postoje dva načina korišćenja benefita poslovanja u okviru slobodnih carinskih zona na teritoriji Republike Srbije.

Prvi način podrazumeva zaključenje komercijalnog ugovora sa društvom za upravljanje već postojećom slobodnom zonom, što dalje znači korišćenje slobodne zone u svojstvu korisnika pod uslovima osnivača konkretne slobodne zone i društva koje je osnovano za upravljanje konkretnom slobodnom zonom.

Na području Republike Srbije u ovom trenutku postoji 15 slobodnih zona: slobodna zona Subotica, slobodna zona Pirot, slobodna zona Zrenjanin, slobodna zona Novi Sad, FAS slobodna zona Kragujevac, slobodna zona Šabac, slobodna zona Užice, slobodna zona Svilajnac, slobodna zona Smederevo, slobodna zona Kruševac, slobodna zona Apatin, slobodna zona Vranje, slobodna zona Priboj, slobodna zona Beograd, slobodna zona Šumadija u Kragujevcu.

Drugi način za korišćenje benefita poslovanja u slobodnoj zoni podrazumeva osnivanje nove slobodne zone od strane zainteresovanog pravnog lica. Prilikom osnivanja nove slobodne zone primarno pitanje jeste pitanje određivanja geografske lokacije na kojoj će biti uspostavljena slobodna zona. Izabrana lokacija mora da bude ekonomski opravdana za određivanje kao slobodna zona, što konkretno podrazumeva da nadležno ministarstvo na osnovu svih okolnosti konkretnog slučaja mora zaključiti, da bi se određivanjem izabranog područija za slobodnu zonu postigli pozitivni efekti u pogledu privlačenja stranog kapitala, zapošljavanja, transvera savremene tehnologije i sl. Kako ovaj uslov ne bi ostao preširoko postavljen Vlada RS je usvojila i posebnu uredbu kojom se definišu situacija kada se zasigurno smatra da je ispunjen uslov ekonomske opravdanosti osnivanja nove slobodne zone.

Prema odredbama uredbe potrebno je da se radi o područiju na kome se nalazi vazduhoplovno pristanište, ili se radi o područiju u neposrednom zaleđu luke, ili je područije povezano sa magistralnim putevima uključenim u mrežu evropskih koridora, ili je područije u blizini železničke pruge povezane sa tran-evropskom mrežom saobraćajnica, kao i da:

  1. obim investicionog ulaganja povezanog sa otvaranjem slobodne zone prelazi iznos od 3 miliona evra, od čega u prvoj godini iznos od 1 miliona evra;
  2. planirani obim proizvodnje robe i pružanja usluga u zoni ili u vezi sa zonom pokazuje pozitivan efekat na spoljnotrgovinski bilans Republike Srbije;
  3. plan zapošljavanja svih budućih korisnika zone predviđa zapošljavanje najmanje 100 lica u prve dve godine rada zone;
  4. planirana nabavka sredstava za proizvodnju uključuje i novu opremu kojom se vrši transver savremenih tehnologija;

U slučaju ispunjenosti kriterijuma ekonomske opravdanosti, dodatna obaveza budućeg osnivača zone jeste i osnivanje posebnog privrednog društva za upravljanje zonom, u pogledu koga takođe moraju biti ispunjeni određeni uslovi:

  1. da se kao osnivač društva za upravljanje slobodnom zonom pojavljuje isto lice koje je osnivač i same slobodne zone (odnosno da lice koje je donelo odluku o osnivanju slobodne zone bude i osnivač društva za upravljanje);
  2. da odgovorno lice u društvu za upravljanje i društvu osnivaču slobodne zone nije osuđivano za određena krivična dela;
  3. da odgovorno lice društva za upravljanje nije bilo član uprave drugog društva koje je likvidirano u poslednje 3 godine;
  4. da osnivač slobodne zone nije bio član drugog društva za upravljanje zonom koje je u prošlosti izgubilo saglasnost vlade za osnivanje slobodne zone.
https://kfadvokati.com/wp-content/uploads/2023/02/svetli-logo-e1675854185808.png

KONTAKT INFORMACIJE

Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

KORISNI LINKOVI

KONSULTACIJE

Copyright © 2021 – 2024.

All Rights Reserved.

Designed by Archangel Design