Energetika

Energetika

Energetika je kompleksna oblast i ima visoko konkurentno mesto za učesnike na tržištu, gde Srbija zauzima mesto u razvoju. U takvom okruženju, profesionalni savetnici su od suštinskog značaja za razumevanje potreba klijenata i primene pravne regulative.

Advokatska kancelarija K&F Advokati je učestvovala u privatizaciji svih rudnika na teritoriji Srbije sa uspešnim akvizicijama i pruža usluge u obezbeđivanju istražnih prava i proširivanju istražnih polja. Naša ekspertiza obuhvata ceo energetski lanac proizvodnje, ali i dnevne potrebe klijenta u ovim oblastima. Energetska grupa ima iskustva u oblasti alternativnih energetskih projekata, uključujući obnovljive energije objekata, posebno, vetar projekata, panel parka, solarne energije, biomase.

Advokatska kancelarija K&F Advokati nudi u poslovnom smislu i praktična pragmatična rešenja posebno u oblasti rudarstava, LPG, regulatornih i ugovornih aspekata subjekata elektroenergetskog sektora.

Advokatski timovi, uz visoko obučene konsultante za pojedine pravne oblasti, izrađuju due diligence za velike sisteme i to u cilju realizacije projekata, mogućnosti i uslova za obavljanje delatnosti i pribavljanja licenci.

Timovi su spemni za maksimalnu procenu rizika i osiguranja od mogućih rizičnih situacija.

Značajno je iskustvo u sagledavanju sudskih postupaka, posebno prilikom postupka preuzimanja pozicije pravnog sledbenika u postupcima sa višemilionskim iznosima. Najiskusniji advokati već više godina uspešno zastupaju klijente u ovoj oblasti i pred izabranim Arbitražama.

https://kfadvokati.com/wp-content/uploads/2021/12/logo-kfadvokati-1.png
Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

KONSULTACIJE

Copyright © 2021. All Rights Reserved.

Designed by Archangel Design