office@kfadvokati.com
Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

Ugovorno pravo

Ugovorno pravo

Naš tim čine advokati sa iskustvom da pruže podršku od jednostavnih izjava do kompleksnih višestranačkih projekata podeljenih u više jurisdikcija. Pravila poslovanja pretpostavljaju da odnose dva i više subjekata u jednom ugovornom procesu treba regulisati tako da dođe do ispunjenja ugovora, a da se u slučaju spora svaka strana u dovoljnoj meri zaštiti.

Pružamo pravno savetovanje kao in house pravni tim za podršku u izradi komercijalnih ugovora, posebno uzimajući u obzir glavni projekat i sektor u kome se ugovor ostvaruje. Za svakog klijenta formiramo potreban in house pravni tim za podršku u izradi komercijalnog ugovora, ali kao regulator glavnih projekata i poslovno – kritičnih ugovora za preduzeća u svim sektorima. Tim je posvećen pružanju saveta koje obuhvata sve vrste ugovora, uključujući kupovinu i snabdevanje, dilerske ugovore postavljanje svih neophodnih mreža poslovanja, franšiže, agencije i distribucije, logistiku i skladištenje, postrojenja, upravljanje aranžmanima, i poslovne outsourcing-a. Kancelarija K&F Advokati izrađuje nacrte niza dokumenata neophodnih za stvaranje i očuvanje tih ugovornih odnosa, zaštitu prava naših klijenata i povećanje vrednosti svog poslovanja, minimalizaciju rizika, prilagođavanju trenutno važećim zakonima, međunarodnim ugovorima, carinskim propisima i podzakonskim aktima.

Prilikom izrade ugovora posebno se ukazuje na uobičajenu praksu u postupanju državnih organa, na stavove i mišljenja nadležnih ministarstava, kao i na nadležnu materijalno pravnu i procesnu jurisdikciju.

Trgovina i maloprodajni sektor je jedan od najdinamičnijih i najkonkurentnijih sektora. Multinacionalne kompanije, kao klijenti, sa pravom očekuju od advokata globalni pristup uz mogućnost primene u lokalizovanom kontekstu.

Kancelarija K&F Advokati prilagođava internu korporativnu i ugovornu regulativu svake kompanije nadležnom srpskom zakonodavstvu, shodno činjenici da multinacionalne kompanije, ulaganjem na tržištu Srbije, primenjuju svoju uobičajenu praksu, pridržavajući se pricipa poslovanja u konkretnoj delatnosti.

Za rešavanje aktuelnih pitanja naših klijenata, mi tražimo istovremeno uspostavljanje pravnih okvira i postizanje strateške konkurentnosti na tržištu.

https://kfadvokati.com/wp-content/uploads/2023/02/svetli-logo-e1675854185808.png

KONTAKT INFORMACIJE

Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

KORISNI LINKOVI

KONSULTACIJE

Copyright © 2021 – 2024.

All Rights Reserved.

Designed by Archangel Design