office@kfadvokati.com
Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

Pravo konkurencije

Pravo konkurencije

Lokalna tržišta postaju deo globalnih izazova, i zahtevaju globalni odgovor, uz poznavanje domaćeg zakonodavstva koje se približava u svojoj regulativi Direktivama EU. Glavni moto rada Advokatske kancelarije K&F Advokati je profesionalna praktična primena zakonodavstva za svakog pojedinačnog klijenta, upućivanje na primenu svih novih pravila kao i regulative antimonopolskih i prava konkurencije, koji su od suštinskog značaja za svako ulaganje i regularno poslovanje na tržištu, pravovremeno informisanje o usvajanju novih zakonodavnih rešenja i implemetiranju u postojeće ugovore. Srpsko tržište se uključuje u širok spektar ponašanja u uzdržanosti trgovine uz posebne propise, sporazume i zaštite od monopolske zloupotrebe dominantnog položaja, restriktivnog položaja dobavljača ili kupaca aranžmana, zajednička ulaganja i korporativna spajanja i akvizicije. Ovi zakoni utiču na gotovo svaki aspekt aktivnosti kompanije na tržištu.

Posebno je izgrađena praksa za savetovanje u investicionim transakcijama kroz zajedničko investiciono ulaganje. Nova oblast otvara se i u primeni prava konkurencije u postupcima stečaja i to kroz reorganizaciju i kroz bankrot.

Shodna primena pravila konkurencije se očekuje i u stalnim oblastima. Klijentima se posebno pružaju infomacije o usaglašavanju već postavljenih sistema distribucije sa novim pravilima i izmenama postojećih ugovora.

Glavni moto rada Advokatske kancelarije K&F Advokati je profesionalna praktična primena za svakog pojedinačnog klijenta, upućivanje na primenu svih novih pravila kao i regulative antimonopolskih i prava konkurencije, koji su od suštinskog značaja za svako ulaganje i regularno poslovanje na tržištu, pravovremeno informisanje o usvajanju novih zakonodavnih rešenja i implemetiranju u postojeće ugovore.

Advokatska kancelarija K&F Advokati je u stalnoj saradnji sa Komisijom za zaštitu od konkurencije u cilju usaglašavanja poslovanja klijenata, ali posebno kroz postupke preuzimanja, spajanja, akvizicije ili bankrota.

https://kfadvokati.com/wp-content/uploads/2023/02/svetli-logo-e1675854185808.png

KONTAKT INFORMACIJE

Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

KORISNI LINKOVI

KONSULTACIJE

Copyright © 2021 – 2024.

All Rights Reserved.

Designed by Archangel Design