office@kfadvokati.com
Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

Fondacije i zadužbine

Fondacije i zadužbine

Razvoj tržišta kapitala i izgradnja velikih poslovnih sistema dovela je i do potrebe za obnavljanjem institucija Fondacija i zadužbina. Nakon dugogodišnjeg razmatranja, u martu 2011. godine, stupio je na snagu Zakon o zadužbinama i fondacijama, koji je omogućio ulaganje u neprofitne oranizacije u cilju razvoja specifičnih oblasti kulture, obrazovanja,iunapređivanja svih oblasti života. Kancelarija K&F Advokati je počela primenu novog Zakona i osnivanja fondacija u skladu sa novousvojenom regulativom.

Pomenutim Zakonom o zadužbinama i fondacijama, uređen je upis zadužbina i fondacija kao i predstavništava stranih zadužbina i fondacija, u posebne Registre koje vodi Agencija za privredne registre. Zadužbine, fondacije i fondovi osnovani i upisani u registre prema ranije važećem zakonu, moraju biti usklađeni sa novim zakonom, i to kroz oblike zadužbina ili fondacija, a usklađivanje se obavlja najkasnije do 01.3.2012. godine.

Praktično, usklađivanje pretpostavlja prilagođavanje statuta i drugih opštih akata sa novim zakonskim rešenjima. U slučaju propuštanja usklađivanja, ista prestaju sa radom. Specifičnost novog Zakona odnosi se na fondove, koji od dana početka primene istog, nastavljaju sa radom, ali kao fondacije i pod nazivom pod kojim su upisane u registar.

Upisom u odgovarajući registar, zadužbine i fondacije stiču svojstvo pravnih lica i pre tog momenta nije moguće bilo kakvo delovanje. Isto važi i za predstavništva stranih zadužbina i fondacija.

Nakon registracije, zadužbine i fondacije slobodno učestvuju u pravnom prometu, zaključujući ugovore i preduzimajući druge radnje u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu odgovaraju sopstvenom imovinom, što znači da je isključena odgovornost osnivača i članova.

Zadužbine i fondacije uživaju budžetske i poreske olakšice kao i mogućnost finansiranja od strane stranih donatora.

https://kfadvokati.com/wp-content/uploads/2023/02/svetli-logo-e1675854185808.png

KONTAKT INFORMACIJE

Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

KORISNI LINKOVI

KONSULTACIJE

Copyright © 2021 – 2024.

All Rights Reserved.

Designed by Archangel Design