office@kfadvokati.com
Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

Bankarsko i poresko pravo

Bankarsko i poresko pravo

Tim kancelarije K&F Advokati razume potrebe i očekivanja klijenata u oblasti finansijskog poslovanja. i ima izgrađenu dugogodišnju praksu u zastupanju banaka, finansijskih institucija, lizing kompanija i osiguravajućih društva koje zastupa i danas. Pristup ovoj oblasti podrazumeva multidisciplinarne timove, koji su u stanju da podrže klijente u svim dnevnim potrebama i strateškim ciljevima. Kancelarija K&F Advokati vrši usluge konsultacija i savetovanja pri ugovaranju velikih kreditnih aranžmana kroz detaljno usmeravanje svih sredstava obezbeđenja.

Posebno je značajna naša kros-praksa i prekogranični fokus, izrada niza ekspertiskih analiza u otvaranju kreditnih linija, uz detaljno upoznavanje sa korporatvnim strukturama i raspoloživim sredstvima obezbeđenja.

Posebni finansijski derivati i instituti koji su profesionalno i praktično implementirani u praksi finansijskih plasmana i finansiranja transakcija, uključujući sredstava na bazi finansiranja, kreditnih i drugih objekata, finansiranje trgovine, investicije razvojnih banaka i ne-investicione kreditne linije, komercijalni papir, lizing transakcije, factoring transakcije, portfolio prodaju transakcije, sporove kamatnih stopa i drugih transakcija tržišta kapitala

Povezivanjem sa konsultantskim i brokerskim kućama radi realizacije niza raznorodnih bankarskih usluga, naša kancelarija pruža usluge iz oblasti poreskog savetovanja, što je polazna osnova za realizaciju svakog komercijalnog ugovora i efikasnog poslovanja preduzeća.

Usluge poreskog savetovanja pružaju se klijentu, ne samo u postupku privatizacije, već i u oblasti Korporativnog prava, a sve u cilju  obezbeđivanja potpune usluge, i upoznavanja klijenta sa svim rizicima ulaganja i olakšicama, kao i sa najboljim načinom i oblikom sprovodjenja ulaganja.

Konsultacije se obezbeđuju i u oblasti Poreskog prava na svetskom nivou, uz povezivanje sa poreskim sektorom kancelarije.

Naš cilj je da u brzoj ekspanziji poreskih propisa pronalazimo finansijske tehnike radi ostvarivanja poreskih povraćaja i kredita. Poresko pravo je jedna od najvećih i najznačajnijih oblasti prava, u kojoj i najmanje transakcije klijenata zaslužuju najdublju analizu u zemlji i inostranstvu.

https://kfadvokati.com/wp-content/uploads/2023/02/svetli-logo-e1675854185808.png

KONTAKT INFORMACIJE

Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

KORISNI LINKOVI

KONSULTACIJE

Copyright © 2021 – 2024.

All Rights Reserved.

Designed by Archangel Design