Korporativno pravo

Korporativno pravo

Osnov je i ključ svakog uspešno postavljenog sistema. Porast uključivanja kompanija u Srbiji u globalne korporativne transakcije, kao i prisustvo multinacionalnih kompanija, podrazumeva uspostavljanje pozicije adekvatne za pristup tržištima, tehnologiji i smanjenju izloženosti riziku.

Naša korporativna grupa savetuje mnoge od vodećih svetskih kompanija, kao i finansijske institucije i investicione fondove u postupcima osnivanja, spajanja i akvizicije u Srbiji, zajedničkom investicionom ulaganju privatnog i državnog kapitala, upravljanje rizičnim kapitalom i privatnom učešću u kapitalu, kao i drugim transakcionim pitanjima.

Od presudne važnosti je, u tom smislu, veliko iskustvo u oblasti osnivanja i registracije privrednih subjekata, statusnih promena koje uključuju spajanje i podelu subjekata, formiranje holdinga, kao i sve njegove modalitete.

U saradnji sa Centralnim registrom za hartije od vrednosti i Komisijom za hartije od vrednosti, vršimo preuzimanja i kupovine subjekata na Berzi, uz minimalizaciju finansijskih rizika.

Praćenje i promena vlasničkih struktura društava, uz kompletni pravni konsalting, predstavlja deo korporativnih grupa velkih svetkih advokatskih kancelarija i korak ka uspostavljanju multilateralnih korporativnih grupa kao i cross border aranžmana kompanija.

https://kfadvokati.com/wp-content/uploads/2021/12/logo-kfadvokati-1.png
Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

KONSULTACIJE

Copyright © 2021. All Rights Reserved.

Designed by Archangel Design