Bankarsko i poresko pravo

Bankarsko i poresko pravo

Advokatska kancelarija KF Advokati razume potrebe i očekivanja klijenata u oblasti finansijskog poslovanja. Zahvaljujući velikom iskustvu, u stanju smo da na jednom mestu omogućimo širok dijapazon usluga radi ostvarivanja zahteva klijenata. U ovoj oblasti Kancelarija za svoje klijente vrši usluge konsultacija i savetovanja pri ugovaranju velikih kreditnih aranžmana kroz detaljno usmeravanje svih sredstava obezbeđenja.

Advokatska kancelarija KF Advokati ima izgrađenu dugogodišnju praksu u zastupanju banaka, finansijskih institucija i zastupa veliki broj finansijskih institucija, banaka, lizing kompanija i osiguravajućih društva. Pristup ovoj oblasti podrazumeva multidisciplinarne timove, koji su u stanju da podrže ove klijente u svim dnevnim potrebama i strateškim ciljevima. Posebno je značajna naša kros-praksa i prekogranični fokus, izrada niza ekspertiskih analiza u otvaranju kreditnih linija, uz detaljno upoznavanje sa korporatvnim strukturama i raspoloživim sredstvima obezbeđenja.

Posebni finansijski derivati i instituti koji su profesionalno i praktično implementirani u praksi finansijskih plasmana i finansiranja transakcija, uključujući sredstava na bazi finansiranja, kreditnih i drugih objekata, finansiranje trgovine, investicija razvojnih banaka i ne-investicione kreditne linije, komercijalni papir, lizing transakcije, factoring transakcije, portfolio prodaju transakcije, sporovi kamatnih stopa i drugih transakcija tržišta kapitala.

Povezivanje sa konsultantskim i brokerskim kućama radi realizacije niza raznorodnih bankarskih usluga. Kancelarija se bavi pružanjem usluga iz oblasti poreskog savetovanja, što je polazna osnova za realizaciju svakog komercijalnog ugovora i efikasnog poslovanja preduzeća.

Kancelarija usluge poreskog savetovanja pruža klijentu, ne samo u postupku privatizacije, već i u oblasti Korporativnog prava, a sve u cilju da se klijentu pruži potpuna usluga, te da se on upozna sa svim rizicima ulaganja i olakšicama, kao i sa najboljim načinom i oblikom sprovodjenja ulaganja.

Konsultacije se obezbeđuju i u oblasti Poreskog prava na svetskom nivou uz povezivanje sa poreskim sektorom Kancelarije.

Naš cilj je da u brzoj ekspanziji poreskih propisa pronalazimo finansijske tehnike radi ostvarivanja poreskih povraćaja i kredita. Poresko pravo je jedna od najvećih i najznačajnijih oblasti prava, u kojoj i najmanje transakcije klijenata zaslužuju najdublju analizu u zemlji i inostranstvu.

https://kfadvokati.com/wp-content/uploads/2021/12/logo-kfadvokati-1.png
Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

KONSULTACIJE

Copyright © 2021. All Rights Reserved.

Designed by Archangel Design